Houses - PIET Sanskriti Senior Secondary School

Houses

Houses 2020-21

The PIET Sanskriti Senior Secondary School community is divided into four houses.

Head Of House
 • Ms. Rashmi Sahu
Teacher
 • Gagandeep
 • Sonia Jain
 • Ritu Malik
 • Shivani Sharma
 • Sanjay Shastri
 • Babita
Head Of House
 • Ms. Supreet
Teacher
 • Neha Sehgal
 • Shivani Sangwan
 • Rahul Goswami
 • Anjali Talwar
 • Sulakshana Mishra
 • Swati Kapoor (New Math)
Head Of House
 • MS. Manjit Kaur
Teacher
 • Upvasika
 • Harleen Kaur
 • Renubala
 • Komal
 • Mahak Khurana
 • Prerna Jhamb
Head Of House
 • MS. Asha Rani
Teacher
 • Swati Kapoor
 • Ritika Ahuja
 • Rakesh Kumar
 • Pratima Chauhan
 • Vikash Kumar
 • Diksha Nagpal
 • Binit Kaur
virtual Tour